Marosmenti-Rudifogó Kennel: Nyomtatóbarát változat


Standard


A TACSKÓ STANDARD

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONLE
Secrétariat Général : 13, Place Albert I - B-6530 THUIN
FCI Standard Nr. 148 /2001.05.09. / D


SZÁRMAZÁS:
Németország
AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 2001 .05. 09.
ALKALMAZÁS: Vadászkutya föld feletti és kotorék munkára


FCI CSOPORT BEOSZTÁS:

IV . fajtacsoport
Tacskók
Munkavizsgára kötelezett.

 RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS:

A borzebnek is nevezett tacskó a középkortól fogva ismert. A kopóból folyamatos tenyésztési munkával olyan kutyákat tenyésztettek, melyek különösen a kotorék munkára voltak alkalmasak. Ezekből a rövidlábú kutyákból fejlődött ki a tacskó, mely az egyik legsokoldalúbb vadászatra használt kutya lett. A föld feletti munkában is kiváló teljesítményt mutat, pl. a nyomkövetésben, a vad felriasztásában és a vércsapán. A legrégibb tacskó egyesület az 1888-ban alakult Német Tacskó Klub. A tacskót évszázadok óta 3 különböző méretben (normál, törpe és nyúlász/kaninchen) és 3 szőrváltozatban (rövidszőrú, szálkásszőrű és hosszúszőrű) tenyésztették.


ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS:


Alacsony, rövidlábú, hosszú, de vaskos alkat, nagyon izmos, a fejét pimaszul kihívóan tartja, arckifejezése érdeklődő. Általános megjelenése típusosan mutatja a nemi jelleget. A hosszú törzshöz viszonyítva rövid végtagok ellenére nagyon mozgékony és fürge.


FONTOS ARÁNYOK:

A földtől a marmagasság kb. egyharmadát kitevő távolság esetén a testhossznak harmonikus arányban kell állnia a marmagassággal, kb. 1 : 1,7 - 1,8 arányban.


VISELKEDÉS, JELLEM (WESEN):


Barátságos természetű, nem félénk és nem agresszív, kiegyensúlyozott vérmérsékletú. Szenvedélyes, kitartó, jó szimatú és fürge vadászkutya.


FEJ:

Hosszúkás, felülről és oldalról nézve az orrtükörig egyenletesen keskenyedő, de nem elhegyesedő. A szemöldökívek jól fejlettek. Az orrporc és az orrtükör hosszú és keskeny.

KOPONYA:


Agykoponya: inkább lapos, fokozatosan az enyhén ívelt orrhát felé nyúló.

Stop: nem kifejezett, csak sejthető.


ARCKOPONYA:


Orrtükör: fejlett.

Fang: Hosszú, megfelelóen széles és erőteljes. A szájnyílás nagyra, a szem magasságáig nyitható.

Állkapocs/fogak: Erőteljesen fejlett felső és alsó állkapocs, szabályos és szorosan záródó ollós harapás. Ideális esetben a teljes fogazat -a fogképletnek megfelelően- 42 fogból áll, erős, egymásba kapcsolódó szemfogakkal.

Ajkak: Feszesen simulók, az alsó álkapcsot jól fedik.

Szemek: Közepesen nagy, ovális, egymástól távol illesztettek, tiszta, energikus, de mégis barátságos kifejezés. A tekintet nem szúrós. A szőrszíntől függetlenül az összes kutyánál a szem színe a csillogó sötétvöröses barnától a feketés barnáig terjedhet. A foltos kutyáknál az üveg-, hal-, vagy gyöngyszemek nem kívánatosak, de tolerálandók.

FÜLEK:

Magasan, de nem túlzottan elöl tűzöttek, eléggé, de nem túlságosan hosszúak, lekerekített, mozgékony, a fül elülső szélei szorosan a pofákhoz simulók.

NYAK:

Megfelelően hosszú, izmos, rajta a bőr feszesen simuló; a nyakvonal enyhén ívelt; a nyak szabadon, magasan hordott.


TÖRZS:


Felső vonal: A tarkótól a kissé csapott farig harmonikusan nyúló a hátvonal.


Mar: Kifejezett.


Hát: A magas mar után a további csigolyák vonalában, egyenes, vagy enyhén hátrafelé ívelt. Feszes és izmos.


Ágyék: Erőteljesen izmolt, megfelelően hosszú.


Far: Széles és megfelelően hosszú, enyhén csapott.

Mellkas: A mellcsont kifejezett, és annyira előreugró, hogy mindkét oldalán kis mélyedés látszik. A mellkas elölről nézve ovális, felülről és oldalról nézve tágas, a szívnek és a tüdőknek teljes fejlődést biztosítva. A bordaívek jól hátra nyúlnak. A lapockák, és a felkar megfelelő szögellése esetén a mellső végtag oldalnézetben takarja a mellkas legmélyebb pontját.


Alsó vonal és has: Enyhén felhúzott.


FAROK:

Nem túlzottan magasan tűzött, a hátvonal meghosszabbításában hordott. A farok utolsó harmadában csekély görbület/ív megengedett.


MELLSŐ VÉGTAGOK:


Általános: Izmos és jól szögelt, elölről nézve erős csontozatú száraz, egyenesre állított lábak egyenesen előrefordított mancsokkal.
Váll: Plasztikusan izmos. Hosszú, ferdén illesztett lapocka, szorosan a mellkashoz simuló.
Felkar: Azonos hosszúságú a lapockacsonttal, azzal csaknem derékszöget alkot, jól izmolt erős csont, a bordákhoz simuló, de szabadon mozgó.
Könyökök: Sem befelé, sem kifelé fordulók.
Alkar: Rövid, de olyan hosszú, hogy a kutya földtől való távolsága a marmagasságának kb. egyharmada. Lehetőleg egyenes.
Mellső lábtőizület: A mellső lábtőizületek közelebb állnak egymáshoz, mint a vállizületek.
Mellső lábközép: Oldalról nézve a mellső lábközép nem állhat meredeken és nem irányulhat feltunően előre.
Mellső mancsok: Az ujjak szorosan illeszkednek egymáshoz, jól íveltek, a talppárnák kemények, ellenállóak és jól párnázottak; rövid, erős körmök. Az ötödik ujjnak nincs funkciója, de eltávolítani nem szabad.


HÁTULSÓ VÉGTAGOK:

Általános: izmosak, arányosak a mellső végtaggal. A térd és a csánk erősen szögelt. A hátulsó lábak párhuzamosak; a talajon sem szűk, sem tág állású.
Comb: Legyen megfelelően hosszú és izmos.
Térdízület: Széles és erőteljes, határozottan szögelt.
Lábszár: Rövid, a combbal megközelítőleg egy derékszöget zár be, jól izmolt.
Ugróízület: Erősen inas és száraz.
Hátulsó lábközép: Viszonylag hosszú, a lábszár felé mozgékony és enyhén előre ívelt.
Hátulsó mancsok: Négy szorosan illesztett lábujj, melyek jól íveltek, teljességgel a talppárnákon nyugvók.


MOZGÁS:

A mozgás tért ölelő, folyamatos és lendületes legyen, hosszú, földközeli léptekkel, jó tolóerővel, mely egy enyhe, rugalmas átívelést biztosít a hátvonalra. A farok a hátvonal harmonikus meghosszabbításában enyhén lefelé tartva hordott. Mozgásban az elülső és a hátulsó végtagok párhuzamosak.


BŐR:

Feszesen a testre simuló.


SZŐRTAKARÓ:

 • RÖVIDSZŐRU:
  Szőr: Rövid, sűrű, csillogó, simán simuló, tömör és kemény; sehol nem lehet szőrtelen hely.A farok finom, dús, de nem túlzottan szőrözött. A farok alsó oldalán egy kevés hosszabb fedőszor nem hiba.
  Szín:
  1. Egyszínű: Vörös, vörösessárga, sárga, mind lehet fekete szőrrel tűzött vagy anélkül. A tiszta színt azonban előnyben kell részesítni. A vörös színt értékesebbnek kell tekinteni, mint a vörösessárgát vagy a sárgát. Az erősen feketével tűzött szőrű kutyákat is ide kell sorolni és nem más színűekhez. A fehér nem kívánatos, de egy-egy kis fehér folt nem kizáró ok. Az orrtükör és a körmök feketék, a vöröses-barna is megengedett, de nem kívánatos.
  2. Kétszínű: Mélyfekete vagy barna, mindegyik rozsdabarna vagy sárga jegyekkel, a szemek fölött, a fang és az alsó ajkak szélén, a fül belső szélén, az előmellen, a lábak belső és hátulsó oldalán, a mancsokon, a végbélnyílás körül, és onnan a farok alsó részén félhosszig. Az orrtükör és a körmök, a fekete kutyáknál fekete, a barna kutyáknál barna. A fehér nem kívánatos, de egyes kis foltocskákban nem kizáró ok. Nagy kiterjedésű rozsdabarna vagy sárga jegy nem kívánatos.
  3. Foltos (tigriscsíkos, csíkos): Az alapszín mindig a sötét szín (fekete, vörös, vagy szürke). Kívánatosak a szabálytalan szürke vagy beige foltok (de nem kívánatosak a nagy kiterjedésű foltok). Sem a sötét, sem a világos szín nem lehet túlsúlyban. A csíkos tacskó vörös vagy sárga színű, sötét csíkozással. Az orr és a körmök színe megegyezik az egyszínű és a kétszínű tacskóéval.
 • SZÁLKÁSSZŐRŰ:
  Szőr: A fang, a szemöldök és a fül kivételével az egész testen egyenletesen simuló, sűrű, drótos fedőszőr dús aljzatszőrrel. A fangon világosan kivehető szakáll van. A szemöldök bozontos. A füleken a szőr rövidebb, mint a testen, és szinte sima. A farok egyenletesen és szorosan simuló sűrű szőrrel fedett.
  Szín:Túlnyomóan a világos vaddisznószíntol a sötét vaddisznószínig, valamint száraz avar szín. A továbbiakban ugyanaz érvényes, mint a rövidszoru tacskóknál az a) és b) pontokban írottak szerint.
 • HOSSZÚSZŐRŰ:
  Szőr:Finom, fényes szőr aljzatszőrrel, a testen simuló, a nyak és a test alatt meghosszabbodó, a füleket hosszan borító. A lábak hátsó részén határozottan hosszabb szőrzet. A leghosszabb a farok alsó részén, ott teljesen zászlós.
  Szín: Mint a rövidszőrűnél az a) és b) pontokban foglaltak szerint.

NAGYSÁG / SÚLY:
Tacskó (normál/standard): A mellbőség szukáknál 35 cm fölött, kanoknál 37 cm fölött. A felső súlyhatár kb. 9 kg.
Törpe tacskó: A mellbőség szukáknál 30-35 cm-ig, kanoknál 32 cm-től 37cm-ig, legalább 15 hónapos korban mérve.
Nyúlász/Kaninchen: legalább 15 hónapos korban szukáknál a mellbőség max. 30 cm, kanoknál max. 32 cm.


HIBÁK:

Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő, melynek értékelését az eltérés foka szabja meg. Az M3-asokat (moláris 3) a bírálatnál nem kell figyelembe venni, kettő PM1-es (prämoláris 1) hiányát nem kell hibának tekinteni. Hibának kell tekinteni egy PM2-es hiányát, amennyiben az M3–ason kívül több fog nem hiányzik, vagy, ha a fogzáródás a szabályos ollós harapástól eltér, mint például a harapófogós harapás.


SÚLYOS HIBÁK:

 • Gyenge, hosszúlábú, vagy a talajhoz közel vonszolt test
 • Egyéb foghibák, mint amelyek a hibák és kizáró okok alatt szerepelnek
 • Üvegszem, kivételt képeznek a foltos kutyák
 • Hegyes, túlzottan redőzött fülek
 • A vállakon függő test
 • Nyerges hát, pontyhát
 • Gyenge ágyéktájék
 • Túlzott testfelépítés, ( a marnál magasabb far)
 • Túl gyenge mellkas
 • Agárszerű, felhúzott ágyék,
 • Rosszul szögelt elülső vagy hátulsó végtagok
 • Keskeny, izomszegény hátulsó végtagok
 • Tehénállás vagy hordóállás
 • Befelé vagy túlzottan kifelé forduló mancsok
 • Szétterpesztett ujjak
 • Nehézkes, ügyetlen, kacsázó mozgás
 • Szőrzet:
  Rövidszőrű tacskó:
  • Túl finom, vékony szor, szőrhiányos fülek (borfül), egyéb szőrhiányosságok a testen
  • Túl durva, hosszú szőr
  • Kefefarok
  • Részben vagy teljes hosszában szőrtelen farok
  Szálkásszőrű tacskó:
  • Puha szőrzet, akár rövid akár hosszú
  • Hosszú, a testtől minden irányban elálló szőrzet
  • Göndör vagy hullámos szőr
  • Puha fejszőrzet
  • Zászlós farok
  • Hiányzó szakáll
  • Hiányzó aljzatszőr
  • Rövidszőrűség
  Hosszúszőrű tacskó:
  • Hullámos vagy bozontos szőr
  • A farkon a zászlós szőr hiánya
  • A fülön a hosszú szőr hiánya
  • Az egész testen egyenletesen hosszú szőrzet
  • Rövidszőrűség
  • Túlzott választék a háton.
  • Az ujjak között hosszú szőrzet.

KIZÁRÓ OK:

 • Nagyon félénk vagy agresszív kutya
 • Előre harapás, hátra harapás, keresztbe harapás
 • Az alsó állkapocsban lévo szemfogak hibás elhelyezkedése
 • Egy vagy több szemfog hiánya, vagy egy vagy több metszőfog hiánya
 • Egyéb prämolárisok, vagy molárisok hiánya.
  Kivétel: a hibáknál megnevezett két PM1-es ill. egy PM2-es hiánya, tekintet nélkül az M3-asokra
 • Túl mély mellkas
 • Valamennyi farokhiba
 • Túl laza vállak
 • Mellső lábtő-/csuklóízület törése
 • Jegy nélküli fekete szín. Fehér szín jegyekkel vagy jegyek nélkül
 • Más színek a színeknél felsoroltakon kívül

N.B.: a kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő herével kell rendelkezniük.

 
 
szalmak, 2008. január 29. (kedd) - 00:00
ez a Oldal innen van: Marosmenti-Rudifogó Kennel
( http://marosmenti-rudifogo.hu/rudi_plugins/content/content.php?content.15 )